Писателските дружества в Бургас се обединяват?

Бургас е единственият град в страната, където има толкова дружества. Навсякъде хората на писаното слово членуват, ако искат разбира се, в Съюза на писателите, а от скоро и в алтернативния Съюз на свободните писатели. Това правило за града на Христо Фотев и Петя Дубарова обаче не важи. Тук, вместо да се обединяват, те се разделят. Затова звучи малко нереалистично идеята дружествата да се обединят и по естествен път да се влеят в едно с няколко секции.

"Когато сме заедно нещата се случват. Няма, какво да делим и се надявам скоро да сме всички в едно дружество", сподели бургаски творец.

Поне през октомври, когато се провеждат традиционните "Есенни литературни празници" това обединение е факт.