Подписахме с Крим договор за сътрудничество - икономическо, научно - техническо и хуманитарно - културно сътрудничество. Гребенаров взе участие в Международен черноморски икономически форум в Крим заедно с представители на Търговско-икономическата камара в Бургас.

 

В Симферопол той се срещна с българската общност и ръководството на Кримското общество на българите "Паисий Хилендарски", където делегацията се запозна с дейността на дружеството. Областният управител пое ангажимент – своевременно да ги информира и кани за предстоящи мероприятия на територията на областта, в които те биха могли да участват.

Форумът се проведе под патронажа на президента на Украйна Виктор Янукович в Ялта.

Международният Черноморски Икономически Форум е платформа за диалог между водещи правителствени, делови и експертни кръгове на страните от Черноморския басейн. Основната му цел е да съдейства за подобряване на инвестиционният климат, икономическото развитие и конкурентоспособността на региона.

По време на високия форум Гребенаров бе докладчик в панелната сесия "Развитие на съвременната транспортна инфраструктура в Черноморския регион" и запозна присъстващите с насоките в развитието на транспортната инфраструктура на територията на България, спирайки се на по-важните моменти като: общоевропейския транспортен коридор VІІІ; информация по изпълняваните към момента проекти; информация за планирани проекти от пътната инфраструктура; информация за Пристанище Варна и Пристанище Бургас и възможности за развитието им.