Подпомагат финансово 14 работодатели от Бургаско

Това стана ясно на провелото се днес заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Бургас.

 

Заседанието бе ръководено от председателя на комисията зам.-областният управител Златина Дукова, в присъствието на областния управител на Област Бургас г-н Константин Гребенаров. По време на срещата бяха определени условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, за които е установено непълно работно време в икономическите сектори "индустрия" и "услуги". Целта на Постановлението е да подпомогне работодателите да задържат персонала си в период на затруднение, като компенсира служителите работещи на непълен работен ден с максималната сума от 120 лева, за мaксимален период  до 4 месеца. Общата сума,  от която можеха да се възползват работодателите от област Бургас е 179 520 хил. лв. Те трябваше да подадат комплект от документи в общинските бюра по труда, които документи да бъдат разгледани и оценени от Съветите за развитие към тези бюра, след което предоставени за оценка и утвърждаване от Областната комисия по заетост.

Кандидатстващите трябваше да отговарят на редица критерии, най-важните сред които, фирмите  да са  установили непълно работно време за период не по-кратък от два месеца, както и да нямат публични задължения.

За сумата предвидена за Област Бургас документи подадоха четиринадесет 14 работодатели: двама - Айтос, девет - Бургас и трима от Поморие, като общият брой на подадените от служители и работници декларации за компенсации е триста петдесет и пет, а средствата, които ще получат 99 912 хил. лв. Дейността, която развиват кандидатстващите фирми е характерна и специфична за региона – туризъм, винарство, селскостопанство.