Правят картотека на физкултурните салони

 

Повечето от договорите, сключени между ръководството на съответното учебно заведение и наемателите е за учебна година. Има и споразумения, които са подписани за срок от една календарна година. Повечето от наемателите на салоните са спортни клубове, в които се изучават източни бойни изкуства. Другата част са сдружения и спортни клубове по танци - народни, латино, ориенталски. Задължението на наемателите на салоните е да спазват правилника за вътрешния ред на съответното учебно заведение и да пазят материалната база.