Правят общински фонд в помощ на многодетни семейства

по проблемите на майките и младите семейства. Тя се организира от администрацията по искане на Гражданско обединение на майките-Бургас.

 

Първоначалната идея е фондът да предоставя допълнителна помощ за стабилизиране бюджета на многодетните семейства. Администрацията ще подкрепи структурата със средства, съобразно възможностите на общинския бюджет, след като гражданското обединение предложи, а Общинският съвет определи статут и критерии за разпределяне на годишни социални стимули за многодетни семейства, заяви кметът Димитър Николов. Той приветства бургаските майки за тяхната инициативност и изрази увереност, тя ще стане двигател за обществената енергия в цялата страна.

На дискусията присъстваха още депутатите Вяра Петрова и Стоян Иванов, общинските съветници Димо Грудев и  Деян Стойков, зам.-кметовете Йорданка Ананиева, д-р Лорис Мануелян и Красимир Стойчев, представители на здравни и социални структури, общински експерти.

По искане на бургаските майки, администрацията ще изготви още предложение за услуга "почасова грижа за деца", която ще предлагат определени детски градини. Тя ще бъде представена за обсъждане от Общинския съвет.

Всички предложения от кръглата маса ще бъдат обобщени и конкретизирани, след което изпратени по компетентност на общински и държавни институции.