Приемат Етичен кодекс на хората с увреждания , който ще се проведе в хотел "Аква". В него ще участват представители на Америка, Европа, Арабския свят и организации на хората с увреждания. Антонио Леза, представител на Италианската асоциация на спортисти с увреждания,  д-р Хамис Албелтажи от Палестина и Крис Калахан от САЩ ще изнесат доклади на форума.

 

Минчо Коралски – председател на Агенцията за хората с увреждания ще открие форума с приветствено слово към участниците в събитието.

15 организации от България, ще вземат участие в срещата. Ще бъдат разгледани теми, свързани с правата на хората с увреждания, различните практики в социалната сфера, трудностите при тяхното приложение.

"Това е среща, която дава  възможност на участници от различни страни да общуват помежду си. Повечето хора не предполагат, че за нас, хората с увреждания всеки ден е огромно богатство, който искаме да споделим с останалите, независимо  от страданието ни", каза Иван Карагьозов - директора на Център за психологически изследвания  в Бургас, организатор на Форума.

Уврежданията са въпрос на права, а не на преценка. Тази е основата на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, която ще бъде дискутирана на форума.

В рамките на срещата ще бъде приет и първия Етичен кодекс в България на организациите на хора с увреждания. В него се засягат отношенията на правителство, органи на държавна и местна власт, бизнес и медии с организациите на хората с увреждания.