Проект ще проучва речта на медиите Той е в рамките на 36 месеца и е финансиран от фонд "Научни изследвания" на просветното министерство. Той се осъществява в партньорство с "Tриера комюникейшънс" ЕООД. В изследователската работа ще се включат и студенти от специалност "Журналистика".

 

В проекта ще участват проф. дпн Галя Христозова – ръководител, проф. дпн Ирина Колева - СУ, доц. д-р Мариана Лазарова - БСУ, доц. д-р Мария Алексиева - БСУ, доц. д-р Диана Попова - БСУ, доц. д-р Веселина Ватева - БСУ, ас. Милен Филипов – БСУ, преп. Димитър Бинев – БСУ, ас. Владимир Германов - БСУ, х.ас. Милена Илиева – Тракийски университет – Ст. Загора. Изискването е 30% от преподавателите да са млади научни работници.

"Проектът ще протече в две части. В първата ще бъде събран материал, който ще бъде анализиран и резултатите ще бъдат обобщени", обясни проф. Христозова. Ще бъдат наблюдавани 15 ежедневника - национални и регионални, в това число и специализирани вестници. Ще се анализира как речта на медиите влияе на обществото, има ли тя социални ограничения, има ли теми табу за журналистите. Статиите, които ще бъдат обект на изследването, ще са от различни жанрове. Периода, който ще бъде обхванат е от 2007-ма до 2012-та година. Ще се наблюдава и езика на отделни журналисти и други.