СДС-Бургас предлага 100 000 лв за ин витро

Предложението е продължение на миналогодишната инициатива на сините за подпомагане на бездетните двойки в града. По тяхно настояване в бюджета за 2009-та бяха заложени 200 000 лева, които вече са раздадени на близо 60 семейства.

 

През 2009 г. беше приет и Правилник за финансово подпомагане на процедури ин витро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живеещи на територията на Община Бургас. Той също бе разработен с активното участие на СДС.

"Сумата е двойно по-малка от миналогодишната, защото тази година в бюджета са заложени 200 000 лева, с които да бъде изградена ин-витро лаборатория в Бургас. Предвид на икономическата ситуация и предвидените вече в проекто-бюджета за 2010 г. средства за изграждане на лабораторията, считаме за разумно и обосновано да предложим размерът за финансиране на процедурите ин витро да бъде по-нисък в сравнение с предходната година", обосновя предложението общинският лидер на СДС и съветник в местния парламент Вълчо Чолаков.