СДС:Търговците да разполагат маси в слънчевите дни тип "маси" да могат да бъдат разполагани върху определените им със схемата на главния архитект територия, извън срока посочен в разрешението за поставяне. Това ще става чрез предварително заплащане на таксата за заявените брой маси и дни, на касата на съответната Териториална дирекция, където се намира обекта.

След проведени разговори с търговци, от общинската структура на СДС са решили да отправят предложение за изменение на Наредбата за преместваемите обекти.

Сините са категорични, че с въвеждането на тази система ще се подпомогне бизнеса в Бургас да е по-гъвкав при извършване на търговската си дейност.

"СДС -Бургас винаги е работило в полза на бургазлии и затова смятаме, че в условията на финансово -икономическа криза търговците трябва да бъдат подпомагани. С приемането на това предложение те ще имат възможност през топлите и слънчеви дни да упражняват дейността си, като заплащат за този период предварително", обяснява общинският председател на СДС -Бургас Константин Райков.

Друг основен мотив на сините за исканата промяна е, че по този начин ще се подпомага на общинския бюджет, да получава допълнително приходи. Предложението на сините е обсъдено и прието по време на заседание на Комисията по изготвяне на Проектонаредбата за преместваемите обекти.

Очаква се то да бъде разгледано от Общинския съвет на Бургас по време на заседанието през месец декември.