Седмокласник спечели състезание "Натура 2000"

Финалният кръг включваше тест и практически задачи с времетраене 90 минути. Първите десет в класирането показаха отлични резултати и задълбочени познания за защитените територии и видове. С лекота разпознаха от снимки 10 растителни и животински вида, определиха вярно с каква цел са обявени биосферните резервати в страната и изброиха световно застрашените бозайници, срещащи се в България.

 

Докато комисията проверяваше работата на финалистите, децата имаха възможност да гледат научнопопулярния филм "Неудобната истина" - за състоянието на климата и мерките, които всяка държава е готова да поеме, за да се намали глобалното затопляне.

 

Голямата награда – цифров фотоапарат, спечели Димитър Димитров. Втората награда в състезанието – научно-популярната книга "Бозайниците в България" спечели Ивана Димова от СОУ "Христо Ботев" Карнобат, а на трето място се класира Християна Стоева от СОУ "Христо Ботев" – Камено, която получи забележителната „Енциклопедия на животните”. Отлично се представиха учениците от Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Кольо Фичето" – Бургас, СОУ "Св.св.Кирил и Методий"  - Карнобат, ОУ "Христо Ботев" - село Мъглен, както и Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов" - Бургас, които класираха ученици в челната десятка.

Дирекцията на природен парк "Странджа" осигури много от наградите, както за победителите, така и за всички участници – книгите "Растенията на Странджа", "Орхидеите на Странджа", "Биоразнообразието на Странджа", "Природата на ПП "Странджа", книгоразделители, картички, плакати. РИОСВ Бургас осигури информационни материали за резерват "Атанасовско езеро". Наградите на победителите бяха връчени от БФБ, РИОСВ – Бургас, РИО – Бургас и МОМН.

Състезанието се реализира по проект, одобрен от Министерство на образованието, младежта и науката и финансиран от Европейския социален фонд, чрез оперативна програма "Развитие на човешките ресурси”, по схемата „Да направим училището привлекателно за младите хора". Състезанията "Натура 2000" се провеждат от БФБ вече няколко поредни години в различни райони на България. За последните три години в тях, по свое желание, са се включили над 4000 ученици от 7 до 12 клас от областите Смолян, Бургас, Хасково и Кърджали, Пазарджик, Пловдив и Благоевград.