Семинар учи директори как да ръководят детски градини

Сред темите, които предизвикаха интереса на 17-те директорки-участнички бяха: "Образованието в съвременната картина на европейската интеграция и приоритети на социално-педагогическата система "семейство-детска градина", "Статегическа рамка на ЕК за ученето през целия живот, българската стратегия и мястото на предучилищното образование", "Педагогически подходи за взаимодействие с родители от различни етнически и социален статус", както и "Модели на педагогическо взаимодействие с родителя и интерактивни технологии при работа с родителите".