Снимка за спомен в нощта на прилепите

Два са акцентите в еко седмицата. На 21 септември вратите на природозащитен център "Пода", стопанисван от БДЗП ще бъдат отворени за всички, които желаят да посетят уникалното място, намиращо се близо до град Бургас. Входът за жителите и гостите на града ще бъде свободен. От терасите на центъра с помощта на специална оптична техника ще могат да се наблюдават прелитащите чапли, пеликани и грабливи птици. Местността е едно от малкото места в Европа, където на малка площ са установени над 275 вида птици. В нея се намира и единствената по Черноморското ни крайбрежие смесена колония на бялата лопатарка, блестящия ибис, нощна, гривеста, малка бяла и сивата чапли.

 

На следващия ден в Бургас ще бъде отбелязяна Европейската нощ на прилепите. На информационен щанд до Моряшкия паметник ще можете да си направите снимка за спомен с реалистичен макет на най-големия и най-малкия прилеп в света. Отново там ще можете да опитате да полетите с прилепни крила и да научите кой прилеп тежи, колкото едно желирано мече, специално за децата ще могат да нарисуват прилеп или да изработят от различни материали макети на прилепи. По време на събитието ще научите много неща за навиците и живота на тайнствените животни на нощта – прилепите, а при повече късмет може да ги видите и чуете по време на разходката с ултразвукови детектори. Разходката в Морската градина ще започне в 20.00 часа. Като на всеки един празник ще има и специална почерпка – "прилепни" сладки.