Социалният министър: Израелци ще строят у нас старчески домове

министър Тотю Младенов.

 

Той е в общината по покана на кмета Димитър Николов. Младенов заедно с Николов, със зам.-областната управителка Златина Дукова и представители на социалните институции в града обиколиха три от заведенията, които функционират на територията на града. Посещението започна в дома за стари хора "Цвета и Анка Върбанови". Стойността на проекта за ремонт е 252 631 лева. От тях 239 999 лева са предназначени за строително-ремонтни работи, а  финансовият принос на Община Бургас е в размер на 20% - 50 526 лева. По проекта е извършен ремонт на фасадата, цялостно външно саниране и боядисване, поставяне на топлоизолация и хидроизолация, цялостна смяна на вътрешната ВиК инсталация, монтирана е целогодишна слънчева система, подобрено е дворното пространство около сградата.200 000 лева по програма "Красива България".

Тотю Младенов посети и "Защитено жилище за хора с умствена изостаналост" и Обществената трапезария на улица "Оборище" № 95.

Проектът за ремонт на защитеното жилище е на стойност 109 175 лева в това число 87 340 лева финансиране от Министерството на труда и социалната политика и 21 835 лева съфинансиране от Община Бургас. Домът предлага защитено пространство за съвместен и независим живот на 7 млади жени.

По тазгодишния проект е направен ремонт на жилището, цялостна смяна на ВиК- и електро системи, дренаж против влагата, закупено е ново оборудване, благоустрояване на дворното пространство, направена е алея за отдих и за отглеждане на зеленчуци за провеждане на трудотерапия.