Социалното министерство обучава безработни

Семинарът започва в 10.00 часа на 16 септември.

По време на семинара ще бъдат представени австрийският и българският опит и добри практики за организиране на обучение на възрастни, стандарти за качество на обучението, мониторинг и контрол на обучението и инструменти за осигуряване на качество на обучението.

Ще участват около 40 експерти от МТСП, Министерството на образованието, младежта и науката, Националната агенция за професионално образование и обучение, Федералното министерство на труда, социалните въпроси и защита на потребителите на Австрия, Националната служба по заетостта на Австрия, Института за професионално обучение на Австрия, представители на социалните партньори, обучаващи институции и бюрата по труда от област Бургас.

Семинарът се провежда в рамките на Проект за сътрудничество в областта на политиката на пазара на труда между МТСП и Федералното министерство на труда, социалните въпроси и защита на потребителите на Австрия.