Студенти стажуват на летище "Бургас"

Десетте седмици на стажа се състоят от първоначално теоретично обучение и запознаване с историята на компанията, постиженията, структура и политика, както и всички специфични летищни дейности, осем седмици – практически стаж на съответното работно място и една седмица - изготвяне на окончателен проект.

 

В края на стажа всички студенти получават специален сертификат, описващ техните индивидуални задачи и оценка на работата по време на стажа.

Целта на стажантската програма е участващите студенти - стажанти да станат квалифицирани служители в подкрепа на авиационната индустрия, посредством предоставените им експертни познания и опит, практически занятия, поддържащи програми за обучение, както и с помощта на служителите на дружеството.

Програмата предлага на студентите опит, благодарение на който да издигнат мост между придобитите в учебния процес знания и избраната професия, да натрупат практика в света на бизнеса, като работят по реални проекти.

Участниците в корпоративния стаж получават широки познания за професията, която са си избрали, и препоръки за своите познания и възможности, които да представят пред бъдещите си работодатели. В зависимост от сферата, от която се интересуват, стажантите се насочват към съответното звено в компанията - в областта на маркетинга, правото, човешките ресурси, информационните технологии, експлоатация и управление на летища, финанси, администрация и други.

Всяка година броят на младите хора, които стажуват в компанията е различен и се променя в хода на работата, в зависимост от заявената необходимост в различните звена на дружеството.

Към момента броят на студентите, които стартират летния си стаж в компанията е 15.

До сега в стажантските програми, които "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД организира за студенти са участвали повече от 100 млади хора, учещи в университети в различни точки на света.

Някои от стажантите, участвали в програмата през предходните години, вече са служители на дружеството на постоянен трудов договор.