Студенти казаха "не" на насилието над жени на "Зонта интернационал" - "Say NO - Unite" и други международни женски организации в Международния ден за ненасилие срещу жени.

Единадесет от фотографии разкриват физическото и емоционалното страдание на жените  жертви  на насилие. Дванадесетият фотос показва щастливите лица на студентите от БСУ, които застанаха пред обектива на колегата си Кирил Пейчев, студент по фотография в Нов български университет, за да изкажат своята гражданска позиция по проблема.

"Насилието над жени е тежък социален проблем в нашето патриархално общество", каза Калина Тончева, която участва във фотосесията.

Насилието над жени е световен проблем. Всяка трета жена е бита или сексуално насилена през живота си според Комисията на ООН за положението на жените. Най-често срещаното насилие над жени е физическото. Жертвите на полово-основано насилие води до многобройни физически, психологически, сексуални и репродуктивни проблеми. Най-често извършителите на насилие над жени са интимните партньори.

В България новообразуваните дела за домашно насилие само за 2009 г. са 1300, като са концентрирани в най-големите български градове София, Варна, Бургас, Пловдив и др.

Студентите от Центъра по хуманитарни науки проведоха проучване сред 200 свои колежки от Бургаския свободен университет. Резултатите от анкетата недвусмислено показват сериозността на проблема. Над 60% от анкетираните са били свидетели на насилие над жени, а 20% са жертви на такова. Цели 65% от участниците в проучването познават мъже склонни към упражняване на насилие над жени. Почти всички анкетирани (90%) са съгласни, че психологическият тормоз трябва да се счита за акт на насилие. 85% от анкетираните жени заявяват, че по този наболял проблем трябва да се води активен диалог сред младите хора и обществото като цяло.