Съоръжение захранва радиатори с помощта на слънцето

Тя разработва нови технологии за използване на възобновяеми енергийни източници, сред които и т.нар. "Водно огледало", за което chernomorie-bg вече писа.

 

Новото изобретение представлява огледално-рефлексна модулна система с програмно управление. Съоръжението има опция за целогодишен цикъл на следене на слънцето като отчита и високосните години. То разполага с всички видове захранващи и защитни системи, хидравлични, термични и електрически, което го прави изключително надеждно и независимо при експлоатация.

Инсталациите, които са използвани са два типа. Размерите им позволяват използването им за бита и за промишлеността. По предварителни разчети мощността им позволява използването им не само за добив на битова гореща вода, но и за захранване на радиатори за отопление на помощенията в жилището.

Създателите на изобретението са предпочели програмното пред сензорното управление на слънчогледовата система, защото то е много по-надеждно в условията на екстремни климатични условия като студове, горещини, влага, на които са подвластни откритите площадки и покриви, където е монтирано.

Електронните елементи са сведени до минимум и са защитени, така че да не влияят на функциите на инсталацията, която има и аварийно елзахранване. То позволява автономно действие до четири дни без външно захранване.