Тестват професионализма на 271 бургаски митничари

Тестът има за цел да провери нивото на професионална компетентност на служителите в митницата. Такива тестове ще бъдат направени в цялата страна по график.

 

Изпитните тестове ще бъдат изтеглени в деня на провеждането им в присъствието на синдикални представители, а пликовете за всяко ниво се теглят от митнически служител, който няколко часа по-късно ще се яви на проверката.

 

Резултатите от теста ще  спомогнат да се изготви стратегията за обучение на служителите през 2010 година. Подобен род проверки на професионалната компетентност на служителите е стъпка към изграждането на една ефикасна, ефективна и оптимизирана митническа администрация от европейски тип.