Туристи се крият в жегата под моста, той - необезопасен

То е пълно и с боклуци, хвърлени от недобросъвестни граждани. Никой обаче не взема мерки да почисти и затвори таблото.

 

Въпреки че в началото на моста има поставени табели с надписи "Къпането забранено", мнозина все още скачат от плочата в морето. На места съоръжението е корозирало. За да бъде ремонтирано обаче, то трябва да смени собствеността си. Община Бургас е отправила искане за прехвърлянето му, за да може да го стопанисва. Все още обаче документацията не е оформена и мостика все още е държавна собственост.