Учебна тренировка вдигна на крак летището Целта бе да се проверят действията на всички служби, органи и средства при аварийна ситуация на летище Бургас. Тренировката се извърши извън периметровата ограда на летището. Зоната на отговорност на летище Бургас е в радиус от 5 км. около контролната точка на летището.

Всички аварийни групи бяха вдигнати по тревога. Сценарият бе следният: Самолет се насочва за кацане на летище Бургас. Въздухоплавателното средство е с двама души екипаж. На борда  има пет пътника и опасен товар (запалима течност), поставен в стъклена бутилка, в маркирана според изискванията за превоз на опасни товари по въздуха опаковка. По време на финалната фаза на кацане, преди достигане на пистата, екипажът изгубва управление. Самолетът се отклонява от курса си, пада в тревните площи и се разрушава, без да възникне пожар. Отломките от въздухоплавателното средство, пътниците и опасния товар са разпръснати в тревните площи.

За симулиране на произшествие с въздухоплавателно средство, в тревните площи бе поставен автомобил, който да замести кабината му. Ролята на пострадали в авиационното произшествие се изпълняваше от доброволци, служители на пожарната служба.

Като допълнителна част от тренировката, служители от пожарната служба запалиха автомобила и екипите потушиха пожара, като демонстрираха уменията си и възможностите на новата техника.

Над 70 участници присъстваха в пълномащабната тренировка, в това число: аварийно-спасителните групи на летище Бургас, външни сили и средства (Гражданска защита, ОД МВР , Център за спешна медицинска помощ), гости и странични наблюдатели.

Обучението на аварийно-спасителните групи на летището не спира с приключването на пълномащабната тренировка. Учебните тревоги ще продължат.

Предстоят анализ на тренировката и набелязване на мерки за подобряване на аварийно-спасителната готовност и действия на аварийно-спасителната служба на летище Бургас.