В БСУ връчиха дипломи на чуждестранни студенти


Сертификата за издържания изпит бе връчен от зам.-ректорът проф. Галя Христозова. "Българският език има 250 000 думи. Нашите политици използват в речника си едва 300. Така че с наученото тук вие вече сте готови за политици", пошегува се проф. Христозова със завършващите. Преминалите курса на обучение по програма "Еразъм" в БСУ ще продължат обучението си по избраните оттях специалности в други висши учебни заведения в страната.