В бургаската полиция търсят главен счетоводител

 

Според критериите кандидатите не трябва да са по възрастни от 40 години към датата на обявяване на конкурса, както и да имат минимална образователно-квалификационна степен "бакалавър", специалност от професионалното направление - икономическа.

За длъжността главен счетоводител трябва да са с професионален опит 8 години на длъжност в сферата на финансово - счетоводната дейност, от които не по - малко  от 3 години като счетоводител или главен счетоводител, а за длъжността - специалист - да имат професионален опит не по - малко от 3 години като счетоводител.

Документите, необходими за участие в конкурса се получават от сектор "Човешки ресурси" към ОДМВР Бургас и се подават там до 30 дни след публикуване на обявата.