В Несебър отпуснаха 23 000 лв. на хора в нужда

, съветниците гласуваха единодушно за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на общината, за които е установено, че са в тежко здравословно и социално положение. Някои от сумите бяха завишени преди самото гласуване. В крайна сметка за Станимир Великов от Обзор и Фиданка Маринова от Оризаре гласуваната сума бе 1 000 лева, за Николина Лечева от Оризаре, Нели Зехтенджиева от Несебър - по 2 000 лева, на Нейка Пеева за дъщеря й Антоанета и за Виолета Офилова и нейната дъщеря Румяна сумите са по 3 000 лева, а също така и за Франческа Вутова и за Катя Василева и дъщеря й Милена. За Пламен Стоянов от Кошарица бяха гласувани 5 000 лева. За всеки един от случаите съветниците гласуваха предварително изплащане на сумите, предвид приключването на финансовата година.

 

Преди това по предложение на зам.-кмета по здравеопазване и социални дейности Красимира Тодорова бяха приети анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги,както и стратегия за развитие на социалните услуги в община Несебър за периода 2011-2015 г.

Максим Момчилов