В Несебър с комисия заради събарянето в Стария град археологически и архитектурно-градоустройствен резерват "Старинен Несебър". Предложението е на независимия общински съветник Никола Иванов и е включено като точка 2 от проекта за дневен ред на заседанието на местния парламент, насрочено за 30 ноември. Комисията ще има права и задължения, с които ще се търсят споразумявания между страните за излизане от кризисната ситуация, възникнала в резултат от акцията на РДНСК за събарянето на незоконни строежи в Стария Несебър.

 

Точка 1 от дневния ред е за приемане на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на община Несебър. Вносител на предложението е зам.-кметът Янаки Стоянов.

Съветниците ще обсъдят и предложение на кмета Николай Димитров относно завишаване плана за приходите и разходите на бюджета, а също така и за изменение на строителната програма на общината, чиито вносител е друг зам.-кмет - Иван Гургов.

Проектът за дневен ред включва 32 точки, между които най-много са тези - за отпускане на еднократна финансова помощ на лица в затруднено социално и здравословно състояние и за промяна на подробни устройствено планове (ПУП) в Несебър, Обзор, Свети Влас и Равда.

Максим Момчилов

Снимка Татяна Байкушева