Варненски рибари сезираха Върховна касационна прокуратура в местността Орехчето.

"С настоящата жалба бихме искали да Ви сезираме относно предприети незаконосъобразни действия на служители на Община Варна възоснова на издадени незаконосъобразни заповеди от кмета за премахване на постройки в местността Орехчето. Кметът на община Варна многократно изменя съдържанието на въпросните заповеди и основанията за издаването им. Не се дава възможност на получилите ги да оспорват законосъобразността на тези административни актове, а дори и да ги оспорват, т.е. без да са влезли в законна сила, Община Варна пристъпва към противоправно разрушаване на някои от постройките", пише в жалбата.

Рибарите са категорични, че е нелепо, дори цинично сравнението на техните постройки с т.нар. "весели селища" в чашките на язовирите, със строежите в "Ченгене скеле" и други незаконни строежи. Чрез жалбата си, рибарите молят ВКП да извърши проверка на действията на кмета на Варна, касаещи постройките им в Орехчето.

 

 

Днес+