Вицепрезидент на “Лукойл” дойде за екофорум в Бургас

които взеха участие в дискусии на 16 актуални доклада в областта на опазване на околната среда. Обсъден беше въпросът за качеството на атмосферния въздух в Бургас, достиженията на “Лукойл Нефтохим” в областта на околната среда в условията на Европейския съюз, управлението на емисиите на парниковите газове, изпълнението на програмата по ликвидиране на стари екологични щети, научните методи и подходи при управлението на отпадъците, екологията, като предизвикателство пред индустрията и бизнеса. Гости на откриването бяха областният управител на Бургаска област Константин Гребенаров, кметът на община Бургас Димитър Николов, председателят на УС на “Лукойл Нефтохим” Сергей Андронов и други.