Вземаме заем за строежа на "Детелината" и Европейската инвестиционна банка по проект "България - Транзитни пътища V".

В документа са включени пътни участъци с дължина 1535 км по направление на основните транспортни потоци на Републиканската пътна мрежа. С проекта се цели хармонизиране на транспортната мрежа, подобряване на сигурността и комфорта при пътуване, модернизация на инфраструктурата на разширения Европейски съюз. Изменението на Финансовия договор предвижда промени на техническото описание на проекта, с цел включване на обектите "Пътен възел Бургас-Меден рудник при път 1-9 и път II-79" и "Софийски околовръстен път-южна дъга от км 42+800 до км 44+720" в обхвата на проект "Транзитни пътища V".

"Пътен възел Бургас-Меден рудник при път 1-9 и път П-79" е част от Републиканската пътна мрежа - пресичане на път 1-9 с път И-79 и е важен транспортен възел за гр. Бургас. Той има ключово значение за развитието на града и страната и впоследствие ще бъде част от обходен път гр. Бургас, по който ще се прехвърли движението от главен път 1-6, а трасето на главния път ще стане част от уличната мрежа на града. Проектното решение е на две нива с долно кръгово ниво, като за главно направление е приет път 1-9 "Бургас – Созопол", минаващ на горно ниво. С изграждането на пътния възел ще се разделят транспортните потоци по направления, което ще повиши безопасността на движение, ще се намали вредното въздействие върху околната среда и ще има положителен социално-икономически ефект в региона.

"Това беше окончателен акт, с който утвърдихме вземането на заем за двата ключови проекта. Средствата за изграждането на т.нар. "Детелина" вече са гарантирани", коментира водачът на групата на народните представители от ГЕРБ-Бургаска област Димитър Бойчев.