Концесионният договор е за срок от 20 години. Снимка Архив Черноморие-бг

Концесионният договор е за срок от 20 години. Снимка Архив Черноморие-бг

Определен е концесионер на морски плаж "Равда - Олимпийски надежди" в община Несебър. След проведена открита процедура, Министерският съвет упълномощава Министъра на туризма да сключи договор за концесия с "Джедар" ЕООД, в едномесечен срок от влизане в сила на решението на Министерския съвет за определяне на концесионер на морския плаж.

Концесионерът се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. да предоставя цена за 1 брой чадър в размер до 8 лева с ДДС и цена за 1 брой шезлонг в размер до 8 лева с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж.

Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 2,70 на сто. Размерът на годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 42 601,85 лева без ДДС.

Инвестициите за обезопасяване на морския плаж и прилежащата акватория за срока на концесията са в размер на 226 656 лева с ДДС.