NadlezVPavlov

NadlezVPavlov

Замерват шума на бургаски надлез

от живеещи в района. Замерването ще бъде извършено от общинския отдел "Екология" и Районна здравна инспекзия днес.

"Ако се установи превишаване над допустимите норми Община Бургас ще стартира процедура за поставяне на шумозащитни стени на надлеза, което да ограничи шумовото замърсяване до жилищните блокове, които се намират в съседство с надлеза", заяви кметът Николов.
Той уточни още, че ще изпрати поредно писмо до ръководството на "Летище Бургас" във връзка и със сигналите на жителите на Сарафово, Изгрев и Славейков за шум над нормите от прелитащите самолети. В него градоначалникът отново ще настоява да бъдат направени промени в захода на самолетите, така че шумът от тях да не безпокои местните жители.