Започват обществени обсъждания на бюджет 2011 на  новоприсъединилото се през 2010 г. към бургаска община село Извор. Обсъжданията ще продължат до 4 февруари, като на всяко едно от тях ще присъства лично кметът Димитър Николов или негови заместници.

 

Тази година проектът за бюджет на общината беше подготовен по-рано от обичайното, за да има време за провеждане на обсъждания във всички квартали и съставни селища на Бургас. Постъпилите от срещите с гражданите предложения ще бъдат взети под внимание при изработване на окончателния проектобюджет, който ще бъде внесен за гласуване от Общински съвет през февруари.

Всички обсъждания ще се провеждат след работно време, за да могат на тях да присъстват възможно най-много хора.