Защитници на животните създават клуб "Муцуни"

Клуб "Муцуни" ще бъде учреден на 26 септември от 14.00 часа на улица "Поморие" № 18 в комплекс "Лазур".

"Приятели на животните" кани всички любители на животните да се включат в инициативата. Участието в клуб  дава възможност за интересно и пълноценно използване на свободното време; личностно развитие и обогатяване; контакти с хора със сходни интереси; работа по проекти и осъществяване на различни идеи и инициативи; публична изява и социална активност; изграждане на умения за изготвяне на проекти и работа в екип;  формиране на лидерски умения и умения за разрешаване на конфликти.

Фондация "Приятели на животните" е създадена изцяло от доброволци.Основните и цели са свързани с промяна на обществените нагласи и дългосрочното, хуманно разрешаване на болезнения за България проблем с безстопанствените животни, ефективна и добре уредна законова база, ангажираност от страна на институциите и активно гражданско участие.Дейността и включва грижа и лечение на ранени бездомни животни, постоянна заинтересованост и оказване на помощ на заведенията, в които се прибират те.

Стерилизацията и последващият контрол на осиновените чрез нея животни са задължителна част от начина и на работа. Фондацията насърчава регистрацията, чипирането и интелигентното отношение към домашните любимци.

"Особено внимание обръщаме на младото поколение, защото вярваме, че тяхното възпитание в хуманно отношение и отговорност, ще донесе така желаната за всички ни промяна. Искаме младите хора да развивят своите лични, социални и лидерски умения чрез обучение, участие и споделяне, да израснат като пълноценни и активни граждани", обясняват от организацията.