Завишиха с 20% броя на лекарите специалисти в Бургас

В нея взеха участие областният управител Константин Гребенаров - в качеството си на председател на комисията, Златина Дукова – зам.-областен управител, представители на  РЦЗ, РИОКОЗ, РЗОК, Български лекарски съюз, Български зъболекарски съюз, пациентски организации, както и представители на общините в областта.

 

Броят на общопрактикуващите лекари, специалистите и лечебните заведения, които функционират на територията на областта са изчислени по специална методика. Отчитайки демографските, икономическите, здравните и инфраструктурни специфики на региона комисията завиши с 20 % броя на лекарите  специалисти.

Всички лечебни заведения на територията на областта ще бъдат преобразувани или преструктурирани, съгласно методиката и Закона за лечебните заведения. В тази връзка комисията взе решение да бъдат преобразувани болниците в Царево, Малко Търново, СОБАЛ Бургас /очната болница/, МДОЗС Бургас /онкологичната болница/, ОДКВЗС Бургас /болницата по кожни заболявания/, ОДПЗС Бургас /психодиспансерът/, а  останалите лечебни заведения в областта ще подлежат на преструктуриране.