Жена сяда в стола на главния секретар на областта

 

Близо десет години е упражнявала професията си в държавни институции. Започнала е професионалния си път като следовател в Окръжна следствена служба - Бургас. Работила е като юрисконсулт в Районно управление гори, в Областна администрация Бургас, а в последните две години в дирекция "Управление на общинската собственост", отдел "Обществени поръчки"  в Община Бургас.

Милена Лакова ще ръководи, координира и контролира дейността на администрацията за точното спазване на нормативните актове и на разпорежданията на областния управител, ще отговаря за планирането и отчетността при изпълнението на ежегодните цели, както и утвърждаването на длъжностните характеристики, организиране на обучения за подобряване на обслужването от служителите в Областна администрация Бургас.