Съкращават администрацията на бургаската болница

 

Проверка на такъв продължителен период от време досега не е правена, целта е не само ревизия на договорите от гледна точка преразход на средства, а и набелязване на мерки за икономия занапред.

Другата мярка е съкращаване на раздутия щат на администрацията в болницата. Установено е, че администрацията многократно надхвърля нужните бройки за осъществяване на нормална лечебна дейност. Щатът на лекарите няма да се пипа, напротив – ще се търсят начини за повишаване на заплатите и поощряване на труда на медицинските специалисти, реши още Съветът на директорите.