Бизнес

Представители на 8 страни дискутират иновациите в ЕС

Представители на 8 страни дискутират иновациите в ЕС В срещата вземат участие представители на регионални и местни власти и организации, членуващи в мрежата. В срещата участват партньори от Северна Кар...

Презентираха проект "Странджа" в Царево

Презентираха проект "Странджа" в Царево и природно наследство на Югоизточна Европа. На срещата в Царево сътрудниците по проекта Владимир Димитров и Катя Иванова - представител на "Бизнес ц...

1 100 жалби на граждани провери НАП Варна

1 100 жалби на граждани провери НАП Варна 45% от жалбите са от работещи и са за това, че работодателят не им внася социалните и здравните вноски, а на някой от тях не са изплатени и трудовит...

Община Царево принудително ще събира задължения

Община Царево принудително ще събира задължения , за да не изпаднат в забава. От цялата тази кампания общината очаква да събере дължимите й около 200 хил. лв., натрупани от неплатени данъци върху ...

Данъчните ще следят за нарушение на студентския празник

Данъчните ще следят за нарушение на студентския празник и барове, които ще бъдат обект на внезапни проверки. Две дискотеки в Бургас ще бъдат във фокуса на т.нар. открито наблюдение в продължение на седмиц...