Бизнес

Варненски таксиджии поискаха общината да фиксира минимални цени на превоз

Варненски таксиджии поискаха общината да фиксира минимални цени на превоз създаването на специална наредба, съобщи председателят на синдикат "Авто 94" Димчо Иванов по време на заседание на комисията по транспорт към местни...

Представители на 8 страни дискутират иновациите в ЕС

Представители на 8 страни дискутират иновациите в ЕС В срещата вземат участие представители на регионални и местни власти и организации, членуващи в мрежата. В срещата участват партньори от Северна Кар...

Презентираха проект "Странджа" в Царево

Презентираха проект "Странджа" в Царево и природно наследство на Югоизточна Европа. На срещата в Царево сътрудниците по проекта Владимир Димитров и Катя Иванова - представител на "Бизнес ц...

1 100 жалби на граждани провери НАП Варна

1 100 жалби на граждани провери НАП Варна 45% от жалбите са от работещи и са за това, че работодателят не им внася социалните и здравните вноски, а на някой от тях не са изплатени и трудовит...

Община Царево принудително ще събира задължения

Община Царево принудително ще събира задължения , за да не изпаднат в забава. От цялата тази кампания общината очаква да събере дължимите й около 200 хил. лв., натрупани от неплатени данъци върху ...