Образование

Малчугани мерят сили в турнир по стрийтбол

Малчугани мерят сили в турнир по стрийтбол и бургаското детско заведение.   Празникът ще включва и мини спортни състезания в шесте групи на детската градина. Особен акцент в реализацията на...

Деца ще учат 10 божи заповеди в "Стая на доброто"

Деца ще учат 10 божи заповеди в "Стая на доброто" Тя е част от разработената от Община Бургас стратегия за православно образование, просвета и култура, и създадения към ОДК клуб "Православни традици...

В Бургас правят нов дневен център за деца с увреждания

В Бургас правят нов дневен център за деца с увреждания и вътрешното обзавеждане на центъра ще се кандидатства по европейски проект, а при липса на такава възможност, финансирането ще залегне в капиталова...

Изнасят лекция за прилепите в Странджа

Изнасят лекция за прилепите в Странджа Презентацията ще бъде изнесена от Стоян Йорданов – бивш експерт фауна в Дирекцията на парка, работил 3 години за изследване и опазване на прилепите...

В ПТГ Бургас подготвят специалисти по климатични и отоплителни съоръжения

В ПТГ Бургас подготвят специалисти по климатични и отоплителни съоръжения В учебното заведение се осъществява прием след VII и VIII клас, както и вечерна, и задочна форма на обучение.   След VII клас могат да кандидатств...