Образование

Средношколци остават без общежитие

Средношколци остават без общежитие По думите на Божков, чрез проект за публично-частно партньорство, едната сграда ще бъде реновирана и в нея ще бъде настанен Общинският детски компле...

Съветниците в Несебър решават училището в Обзор да стане СОУ

Съветниците в Несебър решават училището в Обзор да стане СОУ за преобразуване е взето на педагогически съвет на училището и ако бъде утвърдено от Общинския съвет, в Обзор ще бъдат разкрити две паралелки за про...

Бургаски студенти ще учат в Будапеща

Бургаски студенти ще учат в Будапеща университет "Проф. д-р Асен Златаров".   Обучението в университет "Андраси" е изцяло на немски език, привлича много дипломати и посланици, за да м...

Организират кулинарен конкурс в "Мираж"

Организират кулинарен конкурс в "Мираж" на 29 април от 10.00 до 14.00 часа.   В конкурса ще участват Колежът по туризъм към университет "Проф. д-р Асен Златаров", професионална гимназия ...

Правят семинар за интегрирано образование

Правят семинар за интегрирано образование В семинарите ще взета участие специалистите на катедрата - доц. Недялкова, доц. Циркова и Детелин Костадинов. Проф. Радулов, който е водещ изследов...