Общините в Европа

Varna5

Строят във Варна седем къщички за деца в риск

Строят във Варна седем къщички за деца в риск благодарение на проекта "Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск", финансиран с европейск...

P2250052_Medium

Поморие със зелена светлина за рибарския порт

Поморие със зелена светлина за рибарския порт на регионалното развитие и благоустройството Десислава Терзиева на кмета на общината Иван Алексиев. Документът е необходим във връзка с пр...

IMG_0604

В бизнеса е важно да казваш "Не"

В бизнеса е важно да казваш "Не" В началото на всяка седмица трябва да се направи график със задачите, които предстои да бъдат изпълнени. Той е средство за управление на времето. Гр...

PES_Women

Маруся Любчева на среща с Мартин Щулц

Маруся Любчева на среща с Мартин Щулц социалисти (ПЕС-Жени), член на което е и българският евродепутат. Щулц е и кандидат за председател на Европейската комисия след предстоящите общоевроп...

P2200009_Medium

Повишават качеството на обслужване в Община Поморие

Повишават качеството на обслужване в Община Поморие работата на общинска администрация Поморие чрез оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността от дейността й". Общат...