Таг жалба срещу цената на водата

Общината е входирал жалбата в съда

Община Бургас ще жали цената на водата

В качеството си на кмет на Община Бургас подадох жалба до Административен съд София- град, с която искам отмяна на решението на КЕВР за цената на вода...