Таг иновации

Стратегията ще бъде представена от Мария Тодорова

Министерството на иновациите обсъжда нова национална стратегия в Бургас

Министерството на иновациите и растежа (МИР) стартира регионални обществени обсъждания на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2...

Институтът ще бъде разкрит към Икономическия университет

Във Варна откриват Институт по иновации в туризма

Научно-внедрителски институт за иновации в туризма ще бъде създаден към Икономическия университет във Варна, реши правителството. Институтът ще р...

ПГМЕЕ работи по Иновации в действие

ПГМЕЕ с иновативни уроци с училища партньори

ПГМЕЕ бе домакин на осъществената мобилност по НП "Иновации в действие" 2021-2022, модул 1 Мобилност за популяризиране и мултиплициране...

Форумът, на който Механото е домакин, продължава до 29-ти април. Снимка Архив Черноморие-бг

ПГМЕЕ домакин на Иновации в действие

Бургаската ПГМЕЕ - Бургас е домакин по НП "Иновации в действие" модул 1 "Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри ино...

Учениците от Морското карат практика на плавателни съдове

Бургаското Морско в списъка с иновативните училища

Бургаската гимназия "Свети Никола" е в Списъка на иновативните училища в Република България за учебната 2021/2022 година. Той включва 510 уч...