Таг посетители

2316 са туристите, посетили информационния центрър за 2017 година

Германци са първите посетители на Атанасовско езеро

Германци са първите за годината чуждестранни посетители на укритието за наблюдение на птици в природен резерват "Атанасовко езеро". Те пътув...