Таг публичен търг

Съобщение на Община Бургас

З А П О В Е Д № 1481/02.06.21 г.   На основание чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 14 и чл. 61 от Наредбата за реда з...

Съобщение на Община Бургас

ОБЩИНА БУРГАС   З А П О В Е Д № 752/18.03.2021 г.               На осн...

Съобщение на Община Бургас

ОБЩИНА БУРГАС З А П О В Е Д № 460/19.02.2021 г.   На основание чл. 14, ал.1 и 2 от Закона за общинската собственост, чл. 18, ал.1 и ч...