Таг такса

С приемането на Наредбата се регламентират ясни и унифицирани правила за прилагане на основите, от които всяка община може да избере, за да определи таксата за битови отпадъци. Снимка Архив

Правителството прие Наредба по която Общините ще събират такса битови отпадъци

Правителството прие Наредба за реда за изготвяне и образеца на план-сметката за относимите разходи за извършване на дейностите по предоставяне на услу...

Мерките и дейностите за овладяване на популацията на безстопанствени животни бяха във фокуса на днешното заседание на Постянната комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението. Снимки ОбС Варна

Във Варна искат актуализация на такса куче

За актуализиране и диференциране на таксата за притежаване на куче се обявиха неправителствени организации във Варна. Според тях не е коректно таксата...

Преди по-малко от месец кметът Димитър Николов участва в церемония по отриването на анаеробната инсталация. Снимка Архив Черноморие-бг

Кметът на Бургас: Всяко увеличение на такса смет има съпротива

Всяко увеличение на такса смет и битови отпадъци има съпротива. Но това е цената на услугата. Така кметът на Бургас Димитър Николов отговори на в...

Докладната записка е входирана от кмета на община Бургас Димитър Николов. Снимка Архив Черноморие-бг

Кметът на Бургас предлага 30% увеличаване на такса битови отпадъци

Кметът на община Бургас Димитър Николов предлага вдигане на такса битови отпадъци. В своя докладна записка, входирана в Общинския съвет, той иска прие...

Новият размер на здравноосигурителната такса е увеличена от 1-ви август. Снимката е илюстративна

Здравната вноска за безработните вече е 31.20 лева

От 1 август 2023 г. хората, които сами внасят задължителните си здравноосигурителни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение...