Таг третиране на отпадъци

Таксите ще се събират от Пристанищна инфраструктура. Снимка Архив Черноморие-бг

Таксуват корабите за третираните от тях отпадъците

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Реп...