Таг тръг

Терените, които могат да бъдат отредени за обществени нужди са оградени в червено. Снимки Областна управа

Областният предлага да се отредят 25 парцела в Сарафово за площадки, парк и паркинг

Областният управител на Бургас Пламен Янев предлага да се обсъди отреждането на  25 парцела в квартал "Сарафово" за обществени нужди &n...

Съобщение на Община Бургас

З А П О В Е Д № 831/30.03.2021 г.   На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.83 от Наредбата за реда за придоби...

Съобщение на Община Бургас

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД №1994/11.08.2020г.   На основание и чл.37и, ал.13 от Закона за собствеността  и ползването на земеделски з...

Съобщение на Община Бургас

ОБЩИНА БУРГАС   З А П О В Е Д № 1155/21.05.2020 г. На основание чл.14, ал.2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 ...

Клипът се очаква скоро да бъде готов

Мина от 5-те сезона избра читалище за снимките на първия си клип

Мина Пенкова от бургаския квартет "5-те сезона" избра читалище за снимачната площадка на първия си клип. Той е към песента "Тръгваш ли&...