Таг хранителни отпадъци

Това са камионите, с които ще се извозват биоразградимите отпадъци от трите общини. Снимки Бургас без цензура

Откриха анаеробната инсталация, 10 камиона по график ще извозват хранителните отпадъци за нея

Анаеробната инсталация за преработване на биоразградими отпадъци по метода на сухата метанизация бе открита в Бургас. Тя е факт по проект, който изпъл...

Дейностите по проекта бяха представени от Мариела Гъркова - главен експерт в дирекция ЕПП в Община Бургас. Снимка Черноморие-бг

От 2022 г. Бургас започват да събират хранителни отпадъци

В средата на 2022 година жителите на три общини - Бургас, Несебър и Поморие ще започнат да събират разделно биоразградими отпадъци. Освен домакинстват...

Зам.-кметът Руска Бояджиева (втората отдясно наляво) разясни ползите от проекта. Снимка Лина Главинова

Мотивират жители на 3 общини да събират хранителни отпадъци

Мотивират жителите на три морски общини - Бургас, Поморие и Несебър да събират хранителни отпадъци в кафяви кофи. Това ще стане в рамките на проект за...