100 ученици участват на олимпиадата по орнитология Те ще се състезават за класиране във втори кръг, който ще се проведе в природозащитен център "Пода" през юни. За да класират за него, обаче, учениците ще трябва да отговорят вярно на 15 въпроса, отнасящи се до биологията и екологията на птиците, обитаващи Бургаските езера. Те ще трябва да разпознаят и два характерни за езерата вида и да напишат какво знаят за тях.

Тестовете на участниците в състезанието за птиците ще се проверяват по предварително създадени критерии, които са унифицирани. Тази година за дванадесети пореден път Олимпиадата по орнитология се провежда в училища от общините Бургас, Хасково, Кърджали, Ямбол и Варна с подкрепата на Регионалните инспекторати по образование към Министерството на образованието и науката.

Всички класирали се за втория кръг ученици ще получат традиционно грамоти за участие в състезанието, а за отличилите се са предвидени специални награди. За първите десет най-добри млади орнитолози ще бъде организирана туристическа обиколка на Бургаските езера с цел наблюдение на птици. По време на нея учениците ще могат отблизо да се запознаят с живия свят на езерата и с проблемите свързани с тяхното опазване.

Олимпиадата е посветена на една от най-атрактивните за човека групи гръбначни животни – птиците. Тя дава на инициативните и търсещи преподаватели допълнителна възможност за извънкласни занимания, както и шанс на техните ученици да придобият повече познания за красивата българска природа.

Тази година състезанието за птиците в Бургас се организира като образователна инициатива в рамките на проект "Живот за Бургаските езера" по програма LIFE+ на Европейският съюз.