DSC_5591

DSC_5591

20 местен автобус ще вози туристи до Музея на солта топлоизолация и нови ВиК и ел. инсталации. Музейните сгради вече имат система за видеонаблюдение и фасадно осветление на база светодиодна техника с енергоспестяващ ефект. Възстановена е чешмата до музейната сграда и автентичният вид на съществуващата беседка. Ремонтираната тоалетна е със слънцезащитна фасада, направен е ремонт на паркинга за посетители, на солниците и каналите към тях.

Паркоустройството около Музея на солта е с нова визия. Направена е нова алея, като всички настилки са от естествен камък, павета и чакъл. Теренът около музея е затревен, има нова дървесна и храстовидна растителност и автоматизирана поливна система. Изградени са дървените площадки и пейки за наблюдение на кало и луголечение. Преасфалтирането на улица "Солна" от улица "Професор Стоянов" до улица "Емона" също бе част от реализацията на ремонтните дейности. Завършена е маркетинговата стратегия за промотиране на Музея на солта, която включва изработване на рекламни материали, както и реклама в печатни и електронни медии. Доставени са и стационарни бинокли за наблюдение на езерото.
Атракционен 20 местен автобус ще вози туристите по определен маршрут до Музея на солта.
Музеят на солта в Поморие е уникална за Балканския полуостров културно-историческа етнографска атракция, която макар и непопулярна към настоящия момент, притежава висок потенциал за развитие по отношение на туристическия продукт.