RazkopanTrotoar

RazkopanTrotoar

500 лв. глоба за разкопан тротоар в центъра на Варна Зам.-кметът Христо Иванов провери случая на място заедно с представител на отдел "Незаконно строителство" към дирекция "Управление на сигурността и контрол на обществения ред".

"Заради подобни своеволия ще внесем в ОбС предложение за промяна в наредбата за обществения ред, която регламентира санкционирането на подобен тип незаконни действия. Подобни случаи не са прецедент, затова ще настояваме размерът на финансовите санкции да бъде увеличен", каза Христо Иванов.
На нарушителя е съставен акт по общинската наредба, като санкцията варира в размер от 100 до 500 лева.